จองบริการกับ Homecare Thailand
เลือกบริการ :
บริการทำอาหารจัดเลี้ยง
5,000 บาท
ดูแลน้องหมา
500 บาท
ดูแลน้องแมว
350 บาท
ดูเเลเด็กแรกเกิด
500 บาท
บริการรีดผ้า
500 บาท
งานทำความสะอาด (สำนักงาน)
500 บาท
งานทำความสะอาด (4 ชั่วโมง)
900 บาท
งานทำความสะอาด (3 ชั่วโมง)
700 บาท
งานทำความสะอาด (2 ชั่วโมง)
500 บาท
ทีมงาน :
เลือกวันเเละเวลา :
ยืนยันการจอง :
ยอดเงินรวม :
 บาท