งานบ้าน

บริการทำความสะอาด / บริการรีดผ้า

บริการทำความสะอาด

เปิดให้บริการทุกวัน ช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น.

ทำความสะอาด (ไซซ์ S)

หมายเหตุ * การเลือกเวลาทำความสะอาด ต้องเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของคุณ โดยราคานี้ไม่รวมการทำความสะอาดใหญ่ (deep cleaning)

500 บาท

/ 2 ชั่วโมง

ทำความสะอาด (ไซซ์ M)

หมายเหตุ * การเลือกเวลาทำความสะอาด ต้องเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของคุณ โดยราคานี้ไม่รวมการทำความสะอาดใหญ่ (deep cleaning)

700 บาท

/ 3 ชั่วโมง

ทำความสะอาด (ไซซ์ L)

หมายเหตุ * การเลือกเวลาทำความสะอาด ต้องเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของคุณ โดยราคานี้ไม่รวมการทำความสะอาดใหญ่ (deep cleaning)

900 บาท

/ 4 ชั่วโมง

ทำความสะอาด (สำหรับสำนักงาน)

หมายเหตุ * ไม่รวมการทำความสะอาดใหญ่ (deep cleaning)

500 บาท

/ 2 ชั่วโมง

บริการรีดผ้า

เสื้อผ้าไม่เกิน 40 ชิ้น

หมายเหตุ
1. ระยะเวลารีดผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบเเละความยากง่ายของเนื้อผ้า
2. สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เตารีดของลูกค้าหรือใช้เตารีดของแม่บ้าน

500 บาท

/ ครั้ง (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

จองบริการกับ Homecare Thailand
เลือกบริการ :
บริการทำอาหารจัดเลี้ยง
5,000 บาท
ดูแลน้องหมา
500 บาท
ดูแลน้องแมว
350 บาท
ดูเเลเด็กแรกเกิด
750 บาท
บริการรีดผ้า
500 บาท
งานทำความสะอาด (สำนักงาน)
500 บาท
งานทำความสะอาด (4 ชั่วโมง)
900 บาท
งานทำความสะอาด (3 ชั่วโมง)
700 บาท
งานทำความสะอาด (2 ชั่วโมง)
500 บาท
ทีมงาน :
เลือกวันเเละเวลา :
ยืนยันการจอง :
ยอดเงินรวม :
 บาท